Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat stress som tjugohundratalets stora epidemi
Vi vill revolutionera stressrehabiliteringen och rädda liv

17%

Av europeisk arbetskraft är påverkad

34 600

Svenskar sjuksrevs för stressrelaterade symptom under 2018

359%

Ökning av stressrelaterad frånvaro mellan 2010 och 2017

48%

Av all sjukfrånvaro är stressrelaterad

Är vi redo för livet efter Corona?

Inom en snar framtid kommer vi ha spenderat mer tid inomhus än någonsin förut. Karantän har inte bara tvingat oss stanna hemma, utan har även givit oss mer tid för att reflektera över oss själva och hur vi mår. När vi nu sakta ska gå tillbaka till det vanliga livet så kommer den stora frågan vara: vad har vi kommit fram till? 

Inom nationer, organisationer och hos individer såg vi mycket höga nivåer av stressrelaterade sjukdomar redan innan pandemin bröt ut. Är de redo för vad de kommande åren för med sig? Är någon det? 

Nya lösningar behövs omgående för att undvika en hälsokris potentiellt farligare än covid-19. 

Founder's journey

Från utbränd till RElieve

2004 förlorade jag båda mina föräldrar i cancer. 

Efter det klev jag in i en ny verklighet som fosterförälder till mina tre syskon samtidigt som jag tog examen vid Kungliga Tekniska Högskolan. Efter examen arbetade jag på ett svenskt företag där jag med stor framgång lyckats expandera min avdelning från 1 till 60 anställda och från 15 till 250 miljoner kronor i omsättning under sju intensiva år. 

Efter att under en längre tid arbetat upp emot 80 timmar i veckan kom verkligheten ifatt mig och utbrändheten var ett faktum. Jag blev en av de 35 000 svenskar som var sjukskrivna på grund av stress och psykisk ohälsa. Den nya utmaningen blev nu att rehabiliteras. 

Under min utbrändhet upplevde jag flera problem med den rehabilitering som fanns tillgänglig. Efter att jag rehabiliterats bestämde jag mig för att jag inte skulle acceptera en så låg kvalité på stressrehabilitering och att jag ville hjälpa andra människor som befann sig i samma situation som jag hade gjort.  

Så här får det inte vara. Det är dags att vi revolutionerar stressrehabiliteringen.

Förlusten

Jans båda föräldrar går bort i cancer

Kraschen

Flera år av 80-timmarsveckor gör sig påminda och utbrändheten är ett faktum. Rehabilitering är den nya utmaningen

ett nytt kall

Så här får det inte vara!
Med mål om att revolutionera hur vi jobbar med stressrehabilitering finner Jan sitt kall, och startar RElieve

Resan tillbaka

Uppfostrar sina tre syskon själv samtidigt som han tar sin examen från KTH. Tar Academic Works Technology från 1 till 60 anställda

Därför fungerar inte dagens vård

Under min tid som utbränd fick jag en inblick i hur stressrehabiliteringen ser ut idag. Jag identifierade främst fyra problem

Bristande service och vård

Patienter erbjuds bristfällig vård och service samtidigt som familj och vänner får lite eller inget stöd alls. Bristande kommunikation och avsaknad av transparens skapar en känsla av osäkerhet hos de inblandade i rehabiliteringsprocessen. Ett diffust värdeerbjudande skapar låg betalningsvilja och lojalitet hos kunden. 

1.

Analogt

Analog dokumentation och kommunikation används (utskrivna papper). Ingen digital support erbjuds varken patient, anhörig eller arbetsgivare. Avsaknaden av datainsamling gör att man går miste om möjligheten till dataanalys. Misstag begås i större utsträckning p.g.a. bristande digitalisering av informationshantering. 

2.

Avsaknad av objektiv data

Dagens stressrehabilitering är inte datadriven. Terapin och patientanalysen baseras snarare på kunskap från ett begränsat antal patienter. På grund av patientens kognitiva begränsningar är denna information ofta förvrängd och sällan pålitlig eller ens överförd till terapeuten. Ingen objektiv data. Inga metrics. Ingen tracking. 

3.

Kontraproduktivt

Rehabiliteringen är inte anpassad efter en patient som lider av stress, utan skapar snarare ytterligare en påfrestning. Stressrehabiliteringen blir på så sätt kontraproduktiv och ineffektiv. 

4.

Vägen mot bättre stressrehabilitering

RElieve vill skapa mer träffsäkert beslutstagande inom rehabilitering än någonsin innan och på så sätt underlätta och förkorta rehabiliteringen.

Detta genom att planera och tracka patientens utveckling, underlätta interaktionen mellan patient och läkare samt förbättra kommunikationsflödet av information mellan alla inblandade i rehabiliteringsprocessen.

På så sätt sänker vi kostnaderna för såväl arbetsgivaren som samhället i stort. 

Vi frågade intressenter vad de tyckte om problemet och vår lösning:
Alla

...tillfrågade arbetsgivare bekräftar att stress-prehab och rehab är av högsta prioritet

...intervjuade terapeuter ser ett reellt värde med lösningen, både för individen och samhället

...kundgrupper har visat sig villiga att förhandla om ett framtida samarbete

Om du genomför vad du presenterat, så kommer du ha åstadkommit något väldigt stort, inte bara för de utbrända. 
Dr Anders Milton. Regeringens f.d. nationella psykiatrisamordnare
Detta är området man bör satsa på. Mental ohälsa kommer 2030 att ligga på samma nivå som all annan sjukvård gjorde 2010. Rätt fokus, med rätt approach.
Dr Tobias Perdahl. Medgrundare och chefsläkare på Doktor24.
Varför begränsa lösningen till utbrändhet? Detta kan vara lika värdefullt i behandlingen av depression, OCD och andra patientgrupper. Hur kan jag hjälpa till för att vi ska uppnå detta? 
DrVolen Ivanov. Psykiatriker och forskare, Karolinska Institutet. 
Att använda data på detta sätt kan revolutionera branschens sätt att arbeta, på en global nivå. 
Lisa Norén. Medical innovation manager, RGDS/Capio
Tillsammans för en bättre vård

Kvalitétsvård för patienten

RElieve avlastar patienten och på så sätt reducera stress som kan hindra patienten från en snabb återhämtning.

Sänkta kostnader för arbetsgivare

Genom ökad transparens och högre vårdkvalité minskar RElieve kostnaderna för arbetsgivaren.

Rätt fokus för terapeuten

RElieve skapar ett tydligt fokus för terapauten genom användandet av objektiv data. På så vis kan terapeuten erbjuda effektiv vård av hög kvalité samtidigt som hen kan öka sin kapacitet.

Inkluderande av anhöriga

Genom att på ett transparent sätt inkludera familjemedlemmar i vården skapar RElieve en förståelse hos anhöriga till patienten. De anhöriga blir på så sätt aktiva deltagare i patientens återhämtningsresa.

Backed by science driven by data fueled by you

RElieves resa

2019
Vår
Idé
Problemformulering
Marknadsutvärdering
2019
Höst
Pretotype
Rekrytering femårigt Team
Definiering kundgrupp
Investeringspitch
2020
RElieve
Första investeringsrundan säkrad
MDR-validering och cert.-krav
Expertrådgivning etablerad
Teknologiska partnerskap
2021
Lansering
Produkttest
POC med fyra kunder
MVP-validering
Formalisera partnerskap
Följ med på resan

Team

Jan Gerleman

Ceo

Som CEO arbetar Jan med content marketing, sälj och partners

Tobias Håkansson

technical product manager

Tobias ansvarar för MVP, utveckling och den tekniska plattformen. 

Erik Hedman

product manager

Som Product Manager arbetar Erik med produkt, metodologi och data. 

Anders Dellson

Styrelsemedlem

Med sin gedigna affärskunskap bidrar Anders med råd och strategi. 

Alexander Wilczek

Sr advisor
KBT och rehabilitering

Alexander bidrar med stor kunskap inom området KBT och rehabilitering.

Bli en del av lösningen

Delar du vår vision, och vill bidra till förändringen mot en bättre stressrehabilitering? Om du har feedback, idéer, frågor eller är nyfiken på att samarbeta med oss på RElieve -  tveka inte att höra av dig till oss. Vi vet att detta inte är en resa vi kan göra ensamma.

Tillsammans tar vi stegen mot en bättre stressrehabilitering! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.